ادیسون و لامپ رشته ای
ادیسون و لامپ رشته ای

ادیسون و لامپ رشته ای

ادیسون و لامپ رشته ای

در سال 1879 لامپ ساخته شده توسط ادیسون توانست به خاطر مواد بکار گرفته شده مناسب تر ایجاد خلاء مناسبتر و مقاومتی بیشتر که باعث می شد توزیع نیرو از منبع انرژی مرکزی مقرون به صرفه باشد از بقیه پیشی بگیرد.

به نوشته ی مورخین در آن زمان 22 مخترع پیش از ادیسون لامپ هایی اختراع نموده بودند اما موفقیت ادیسون را ناشی از تولید یک منبع نوری ابتدایی و متوازن می دانند. لامپ فقط قطعه ای کوچک از سیستم نوردهی الکتریکی بود و حیاتی تر از ژنراتور غول آسای شاهکار ادیسون ، خط تغذیه او و سامانه توزیع موازیش نبود. این در حالیست که بقیه مخترعان با لامپها و ژنراتور هایی که دارای نبوغ شگرفی مشابه در زمان گذشته ترفراموش شدند چون سازندگان آنها را در یک سیستم جامع روشنایی ارائه نکرده بودند.

نظر خود را بنویسید