چراغ دکوراتیو ربع استوانه ای

چراغ دکوراتیو ربع استوانه ای