دفنی ال ای دی 1 وات استیلی

چراغ دفنی ال ای دی ۱ وات استیلی (IP65)