کارسان

10 کالا

 • 15%
  لامپ 15 وات ال ای دی

  لامپ حبابی 12 وات کارسان ال ای دی

  شروع از : 27,000تومان
 • 15%
  لامپ 15 وات ال ای دی

  لامپ حبابی 18 وات کارسان

  شروع از : 51,000تومان
 • 15%
  لامپ اشکی 6 وات کارسان

  لامپ اشکی 6 وات کارسان

  شروع از : 23,000تومان
  تولید لامپ های ال ای دی کارسان جهشی بزرگی در صنایع روشنایی بوده است. تفاوتهای زیادی بین لامپ های رشته ای ، فلورسنتی و ال ای دی است و با اینکه لامپهای فلورسنتی هزینه تولید کمتری نسبت به لامپ های ال ای دی دارند اما حرارت زیادی تولید میکنند . حدود 95% انرژی برق در این نوع لامپ ها به گرما و 5 درصد انها به نور تبدیل میشود و…
 • 15%
  لامپ 15 وات ال ای دی

  لامپ 9 وات ال ای دی حبابی کارسان

  شروع از : 23,000تومان
  تولید لامپ های ال ای دی کارسان جهشی بزرگی در صنایع روشنایی بوده است. تفاوتهای زیادی بین لامپ های رشته ای ، فلورسنتی و ال ای دی است و با اینکه لامپهای فلورسنتی هزینه تولید کمتری نسبت به لامپ های ال ای دی دارند اما حرارت زیادی تولید میکنند . حدود 95% انرژی برق در این نوع لامپ ها به گرما و 5 درصد انها به نور تبدیل میشود و…
 • 15%
  لامپ استوانه ای 40 وات کارسان

  لامپ استوانه ای 40 وات کارسان

  شروع از : 112,000تومان
 • 15%
  لامپ حبابی کارسان 23 وات

  لامپ حبابی کارسان 23 وات

  شروع از : 62,500تومان
 • 15%
  لامپ 15 وات ال ای دی

  لامپ 15 وات ال ای دی حبابی کارسان

  شروع از : 39,000تومان
 • 15%
  لامپ استوانه ای 30 وات کارسان

  لامپ استوانه ای 30 وات کارسان

  شروع از : 85,000تومان
 • 15%
  لامپ استوانه ای 60 وات کارسان

  لامپ استوانه ای 60 وات کارسان

  شروع از : 172,000تومان
  تولید لامپ های ال ای دی کارسان جهشی بزرگی در صنایع روشنایی بوده است. تفاوتهای زیادی بین لامپ های رشته ای ، فلورسنتی و ال ای دی است و با اینکه لامپهای فلورسنتی هزینه تولید کمتری نسبت به لامپ های ال ای دی دارند اما حرارت زیادی تولید میکنند . حدود 95% انرژی برق در این نوع لامپ ها به گرما و 5 درصد انها به نور تبدیل میشود و…
 • 15%
  لامپ استوانه ای 30 وات کارسان

  لامپ استوانه ای 50 وات کارسان

  شروع از : 145,000تومان
  تولید لامپ های ال ای دی کارسان جهشی بزرگی در صنایع روشنایی بوده است. تفاوتهای زیادی بین لامپ های رشته ای ، فلورسنتی و ال ای دی است و با اینکه لامپهای فلورسنتی هزینه تولید کمتری نسبت به لامپ های ال ای دی دارند اما حرارت زیادی تولید میکنند . حدود 95% انرژی برق در این نوع لامپ ها به گرما و 5 درصد انها به نور تبدیل میشود و…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه