چراغ دفنی LED

چراغ دفنی LED برای نورپردازی محوطه کنار ساختمانها و تالارها و زیر پلهای داخل شهری طراحی شده است. بدنه مستحکم و ضد آب، روشنائی زیاد و پرتاب نور بلند، و امکان تولید جلوه های نوریپردازی RGB از ویژگی این محصول است.