سنگ LED برای نور پردازی کف در معابر استفاده می شود، که مقاوم در برابر ضربه آب و مصرف پایینی دارد.